Skip to main content

Ikasketa plana

HEZKUNTZA HOLISTIKOA

Hezkuntzaren ikuspuntu sortzaile eta integrala

Hezkuntza holistikoaren oinarria da pertsona bakoitza bakartzat eta errepikaezintzat hartzea, baina aldi berean intrintsekoki loturik dago inguratzen duen guztiarekin.

Hezkuntza holistikoa ez da hezkuntza metodo bat, hezkuntzaren ikuspuntu sortzaile eta integrala baizik.

Bizitzeko hezkuntza da, umea bere osotasunean hartzen duena, ez burmuin huts bezala.

Hezkuntza holistikoa pedagogia humanista da, ikaslean oinarritzen dena, eta, ororen gainetik, pertsona bezala formatzea eta garatzea interesatzen zaio, bere buruarekin, gizartearekin eta planetarekin duen harremanean.

Ezagutza kognitibotik harago, baina hori gutxietsi gabe, doan hezkuntza da, alderdi fisikoan, emozionalean eta espiritualean zentratzen da modu osoagoan formatzeko.

Maitasunaren pedagogia da.

IKASKETA PLAN NAZIONAL ETA MONTESSORI

Ingelesa da komunikazioko eta ikaskuntzako hizkuntza nagusia

Grant Vela School ikastetxeak Montessori ikasketa plana jarraitzen du eta Espainian dagoen eskola britainiarra da.

Ikasketa plana umeen potentzial handiena lortzeko diseinatuta dago, beren erritmoa errespetatuz.

Ingelesa, euskara, gaztelania

Ingelesa, euskara eta gaztelania dira eskolako komunikazio eta irakaskuntza hizkuntzak. 

Ez da eskola konfesionala, baina sinesmen eta erlijio guztiak errespetatzen ditu.

ADIN DESBERDINETAKO UME TALDEAK

Adin desberdina duten umeak nahastuta egotea Montessori hezkuntzaren oinarrizko printzipioa da

Adin desberdinetako ume taldeak

Adin desberdina duten umeak nahastuta egotea Montessori hezkuntzaren oinarrizko printzipioa da.

Horrela umeek modu eraginkorragoan ikasten duten.

Ume txikiek besteak eredutzat hartuta ikasten dute; handiek jarraitzeko eredu papera jokatzen dute eta (batzuetan) txikien irakasle dira.

Hori dela eta, Grant Vela Montessori eskolan adin desberdina duten hiru talde daude:

  • 3-6 urte bitarteko umeena (Children’s House)
  • 6-9 urte bitarteko umeena (Lower Primary)
  • 9-12 urte bitarteko umeena (Upper Primary)

Ikasgelan nahikoa dibertsitate egon dadin, egokiena da ikasgela bakoitzean 25 ume egotea.

Ikasgela bakoitzean Montessori gaitasuna duen irakasle bat edo ingeles hiztun natibo bat egongo da laguntzaile bat edo birekin.

GRANT VELA SCHOOL METODOLOGIA

Adin desberdina duten umeak nahastuta egotea Montessori hezkuntzaren oinarrizko printzipioa da

Metodo berritzaile batekin egiten dugu lan ingelesez, ikasle bakoitzaren behar ebolutiboak kontuan hartuta, estimulatuz eta gidatuz, beren buruarekiko konfiantza garatuz eta beren esfortzua baloratuz, esplorazioa eta manipulazioa sustatuz ikaskuntzan laguntzeko eta norberak dituen beharrei erantzuteko, beti ere erritmo eta estiloak errespetatuz.

Adimen anizkunaren garapenaren bidez, gure ikasleei autoestimua, autokontrola, taldean lan egiteko gaitasuna, enpatia, arazoak konpontzeko gaitasuna eta sortzeko, behatzeko eta natura zaintzeko gaitasuna landuko ditu.

Gaitasun horiek guztiak beharrezkoak dira bizitza oso eta arrakastatsua lortzeko.

Oinarrizko printzipioak

Gure ikastetxean ondoko printzipio hauek jarraitzen ditugu, hauek direlako ekintza desberdinak egiteko haurrek behar dituten ezaugarri eta gaitasunak:

  • Globalizazioa
  • Ikaskuntza esanguratsua
  • Metodologia aktiboa
  • Sozializazioa eta bizikidetza
  • Dibertsitatea